Koordinaattasand

koordinaattasand

Koordinaattasand on tasand, millel on koordinaatteljestik. Koodinaatteljestik koosneb kahest ristuvast arvteljest.

Abstsisstelg ehk x–telg on joonisel positiivse suunaga vasakult paremale, tema koordinaate nimetatakse abstsissideks.
Punkti abstsiss näitab, kui kaugel asub punkt y–teljest.

Ordinaattelg ehk y–telg on joonisel positiivse suunaga alt üles, tema koordinaate nimetatakse ordinaatideks.
Punkti ordinaat näitab, kui kaugel asub punkt x–teljest.

Koordinaatteljed jaotavad tasandi neljaks koordinaatveerandiks:
I veerand, II veerand, III veerand, IV veerand.

Joonisel on märgitud punktid A, B, C ja D.
Punkti A abstsiss on 5, ordinaat on 3. A(5; 3).
Punkti B abstsiss on –6, ordinaat on 5. B(–6; 5).
Punkti C abstsiss on –4, ordinaat on –3. C(–4; –3).
Punkti D abstsiss on 2, ordinaat on –6. D(2; –6).


Teemaga seotud mõisteid: ordinaat, abstsiss.