Kordarvud

Kordarvuks nimetatakse naturaalarvu, millel on enam kui kaks tegurit.

Näide.
Arv 36 on kordarv, sest tema teguriteks on 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 ja 36.


Teemaga seotud mõisteid: algarvud, arvu tegurid.