Korrutamine

Korrutamiseks nimetatakse võrdsete liidetavate liitmist.

Näide.
3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 5 · 3


Teemaga seotud mõisteid: naturaalarvude korrutamine, korrutamise põhiülesanded, kümnendmurdude korrutamine, harilike murdude korrutamine.