Kuubi ruumala

kuup      

Ruumala suurus näitab, mitu ühikkuupi täidavad kujundi.

V = a3

V - kuubi ruumala

a - kuubi serva pikkus

ruumala = serva pikkus · serva pikkus · serva pikkus

Näide.
Kuubi serva pikkus on 3 cm. Leiame kuubi ruumala.

33 = 3 · 3 · 3 = 27 (cm3)
Vastus. Kuubi ruumala on 27 cm3.


Teemaga seotud mõisteid: kuup, arvu ruut ja kuup, kuubi pindala.