Kuup

Kuup on risttahukas, mille kõik mõõtmed on võrdsed.

Kuup on ruumiline kujund ehk keha, mille tahkudeks on kuus ruutu.

kuup

Teemaga seotud mõisteid: risttahukas, kuubi pindala, kuubi pinnalaotus, kuubi ruumala, arvu ruut ja kuup, geomeetrilised kujundid.