Kõrvunurgad

kõrvunurgad

Kõrvunurkadeks nimetatakse kaht nurka, millel üks haar on ühine ja mille teised haarad moodustavad sirge.

Nurgad ja on kõrvunurgad.

Kõrvunurkade summa on 180o (sirgnurk). Kui on antud üks kahest kõrvunurgast, saame arvutada teise, lahutades 180o-st teadaoleva nurga suuruse.

Näide.
Nurga suurus on 45o. Leiame, kui suur on nurk .

180o - 45o = 135o
Vastus. Nurk on 135o.


Teemaga seotud mõisteid: nurk, sirge.