Kümnendkohad

Kümnendmurru murdosa numbreid nimetatakse kümnendkohtadeks. Kümnendmurdudes võib olla erinev arv kümnendkohti.

Näide.
Arvus on neli kümnendkohta.


Teemaga seotud mõisteid: kümnendmurrud, arvude kümnendsüsteem.