Kümnendmurdude korrutamine

Kümnendmurdude korrutamisel jätame koma tähele panemata ja leiame saadud naturaalarvude korrutise.

Seejärel eraldame paremalt komaga nii mitu kümnendkohta, kui mitu on neid tegurite murdosades kokku.

Näide.

Kümnendmurru korrutamisel ühest suurema järguühikuga 10; 100; 1000; ... tuleb kümnendmurrus viia koma nii mitu kohta paremale, kui mitu nulli on järguühikus.

Näited.
14,27 . 10 = 142,7
14,27 . 100 = 1427
14,27 . 1000 = 14 270

Kümnendmurru korrutamisel ühest väiksema järguühikuga 0,1; 0,01; 0,001; ... tuleb kümnendmurrus viia koma nii mitu kohta vasakule, kui mitu nulli on järguühikus.

Näited.
14,27 . 0,1 = 1,427
14,27 . 0,01 = 0,1427
14,27 . 0,001 = 0,014 27


Teemaga seotud mõisteid: kümnendmurrud, järguühik, kümnendkohad, jagamine.