Kümnendmurdude liitmine

Kümnendmurde liidetakse samuti nagu naturaalarve. Kirjalikul liitmisel kirjutatakse arvud üksteise alla nii, et komad ja samanimelised järgud oleks kohakuti.

Näide 1.

Vaata sammude kaupa, kuidas liita 2,81 + 312,2.

Näide 2.


Teemaga seotud mõisteid: kümnendmurrud, liitmine.