Kümnendmurru teisendamine harilikuks murruks

Kümnendmurru teisendamisel harilikuks murruks kirjutame lugejaks kümnendmurru murdosa ja nimetajaks arvu 1 nii mitme nulliga, kui mitu numbrit on kümnendmurru murdosas. Kümnendmurru täisosa jääb saadava segaarvu täisosaks.

Näited.

Tavaliselt vastus taandatakse, kui see on võimalik.

Näited.


Teemaga seotud mõisteid: kümnendmurrud, harilikud murrud, hariliku murru taandamine, segaarv.