Kümnendmurrud

Kümnendmurd on kümnendsüsteemis kirjutatud murdarv. Kümnendmurd kirjutatakse tavaliselt koma abil. Näiteks arvud 3,2981 ja 32 983,209 58 on kümnendmurrud.

Kümnendmurde kirjutatakse nagu naturaalarvegi: liikudes vasakult paremale tähistab iga number eelmisest 10 korda väiksemaid ühikuid.
Komast vasakule jääb kümnendmurrus täisosa ja komast paremale murdosa. Kümnendmurru murdosa numbreid nimetatakse kümnendkohtadeks.

Kümnendmurru lõppu võib vajaduse korral nulle juurde kirjutada.
Näide.
375,72 = 375,720
375,721 > 375,72
375,721 > 375,720
375,721 > 375,7200

8 5 2 3 7 4 , 5 1 0 7 2 6
    3 8 1 0 , 0 7 2      
          0 , 0 0 0 7 9  
          1 , 3 4 9 6 3 7

Teemaga seotud mõisteid: naturaalarv, kümnendsüsteem, kümnendkohad.