Lahutamine

Lahutamine on summa ja ühe liidetava järgi teise liidetava leidmine.

5

 

 

3

 

=

 

2

vähendatav

 

 

 

vähendaja

 

 

 

vahe

 

 

 

 

vahe

 

 

Lahutamine on liitmise pöördtehe. Lahutamist saab kontrollida liitmise abil.

Näide.
5 - 2 = 3
Kontroll. 3 + 2 = 5


Teemaga seotud mõisteid: liitmine, naturaalarvude lahutamine, kümnendmurdude lahutamine, harilike murdude lahutamine, liitmise ja lahutamise vahelised seosed.