Lihtmurd

Lihtmurd on murd, mille lugeja on väiksem kui nimetaja.

3 < 4


Teemaga seotud mõisteid: harilikud murrud, liigmurd, harilike murdudega arvutamine.