Liitmine

2

 

+

 

3

 

=

 

5

liidetav

 

 

 

liidetav

 

 

 

summa

 

 

summa

 

 


Teemaga seotud mõisteid: naturaalarvude liitmine, kümnendmurdude liitmine, harilike murdude liitmine, liitmise ja lahutamise vahelised seosed.