Liitmise ja lahutamise vahelised seosed

Lahutamiseks nimetatakse summa ja ühe liidetava järgi teise liidetava leidmist.

Lahutamise õigsust saame kontrollida liitmise abil.

Näide.
6 – 4 = 2
Kontroll. 2 + 4 = 6

Neid arve seob neli võrdust.

2 + 4 = 6

4 + 2 = 6

6 – 2 = 4

6 – 4 = 2


Teemaga seotud mõisteid: liitmine, lahutamine.