Lõplik ja lõpmatu kümnendmurd

Teisendame kümnendmurruks hariliku murru .

3 : 4 = 0,75
0,75 on lõplik kümnendmurd.

Teisendame kümnendmurruks hariliku murru .

1 : 3 = 0,333 …
0,333 … on lõpmatu kümnendmurd.

Kui harilikku murdu ei saa teisendada lõplikuks kümnendmurruks, siis selline kümnendmurd ümardatakse.
Sobiva järguni ümardatud ligikaudne arv on hariliku murru kümnendlähend.

Näited.
0,33… 0,3
0,45555… 0,46


Teemaga seotud mõisteid: harilikud murrud, kümnendmurrud, harilike murdude teisendamine kümnendmurdudeks, ümardamine.