Mood

Moodiks nimetatakse vaadeldava suuruse kõige sagedamini esinevat väärtust.

Näide.
Ühes klassis on erineva vanusega õpilasi.
11-aastaseid on 15,
12-aastaseid on 21,
13-aastaseid on 2.

Mo = 12 a

Õpilaste vanuse mood on 12 aastat, sest selles vanuses õpilasi on klassis kõige rohkem.


Teemaga seotud mõisteid: aritmeetiline keskmine.