Murdjoone pikkus

Murdjoone pikkus on võrdne teda moodustavate sirglõikude pikkuste summaga.

murdjoon

Näide.
Olgu murdjoone lülide pikkused 3 cm, 2 cm, 4 cm, 1 cm ja 2 cm. Leiame murdjoone pikkuse.

3 + 2 + 4 + 1 + 2 = 12 (cm)

Vastus. Murdjoone pikkus on 12 cm.


Teemaga seotud mõisteid: sirglõik ehk lõik, murdjoon.