Mõõtmine

Mingit suurust (pikkust, massi, mahtu, aega jms) mõõta tähendab seda suurust võrrelda teise sama liiki suurusega.

Mõõdetava suuruse kindlat väärtust, millega antud suurust mõõtmisel võrreldakse, nimetatakse mõõtühikuks.

Pikkuse mõõtmisel kasutatakse pikkusühikuid, massi mõõtmisel massiühikuid, mahu mõõtmisel mahuühikuid, aja mõõtmisel ajaühikuid, nurga mõõtmisel nurgakraadi, temperatuuri mõõtmisel kraadi, mis näitab soojust. Mõõtmise tulemus on suuruse väärtus ehk nimega arv.

Milliste ühikutega mõõdetakse?
Tehes hiireklõpsu vastava mõõteriista pildil jõuab vastavaid mõõtühikuid tutvustava leheni.

kell kaal
kann mall termomeeter joonlaud

Teemaga seotud mõisteid: pikkusühikud, massiühikud, mahuühikud, ajaühikud, nurga mõõtmine, termomeeter, suurus.