Naturaalarvud

Naturaalarvud on arvud 0, 1, 2, 3, … .
Naturaalarvud on arvud, mida kasutame loendamisel.


Teemaga seotud mõisteid: arv ja number, naturaalarvude liitmine, naturaalarvude lahutamine, naturaalarvude korrutamine, naturaalarvude jagamine, ratsionaalarvud.