Naturaalarvude jagamine

6

 

:

 

3

 

=

 

2

jagatav

 

:

 

jagaja

 

=

 

jagatis

 

 

jagatis

 

 

Ühekohalise arvuga jagamise põhiülesanded 100 piires võiks meelde jätta.

Nulliga lõppeva naturaalarvu jagamisel järguühikuga tuleb naturaalarvu lõpust ära võtta nii mitu nulli, kui palju on neid selles järguühikus.

Näited.

27 500 : 10 = 2750

27 500 : 100 = 275

Enne jagamist on kasulik hinnata, kas arv jagub täpselt või tekib jääk.
Kuidas seda teha, leiab tabelist jaguvuse tunnused.

Mitmekohaliste arvude kirjalik jagamine

Näide.

Jagamise erijuhte.

a : 1 = a      näiteks 3 : 1 = 3
0 : a = 0      näiteks 0 : 2 = 0
a : a = 1      näiteks 3 : 3 = 1
a : 0 ei ole võimalik.      

Teemaga seotud mõisteid: naturaalarvud, jagamine, järguühik.