Naturaalarvude korrutamine

2

 

·

 

3

 

=

 

6

tegur

 

 

 

tegur

 

 

 

korrutis

 

 

korrutis

 

 

Ühekohalise arvuga korrutamise põhiülesanded 100 piires võiks meelde jätta.

Järguühikuga korrutamisel tuleb naturaalarvudele lisada juurde nii mitu nulli, kui palju on neid järguühikutes.

Näiteid.
100 · 39 = 3900
256 · 10 = 2560
10 000 · 3729 = 37 290 000

Mitmekohaliste arvude kirjalik korrutamine.

Näide.

Korrutamise erijuhte

1 · a = a · 1 = a           näiteks 1 · 3 = 3 · 1 = 1 + 1 + 1 = 3

0 · a = a · 0 = 0           näiteks 0 · 4 = 4 · 0 = 0 + 0 + 0 + 0 = 0

0 · 0 = 0


Teemaga seotud mõisteid: korrutamine, naturaalarvud, järguühik.