Negatiivsed arvud

Negatiivsed arvud on nullist väiksemad arvud.

Temperatuuri mõõtmisel on aluseks võetud vee külmumistemperatuur, mis on termomeetril märgitud arvuga 0. Nullist kõrgemale jäävad soojakraadid, sellest madalamale külmakraadid.

Et eristada soojakraadi külmakraadidest, on võetud kasutusele soojakraadide puhul + ja külmakraadide puhul – märk. Plussmärgiga arvud on positiivsed arvud, miinusmärgiga arvud on negatiivsed arvud. Arv 0 ei ole positiivne ega negatiivne.

Positiivseid ja negatiivseid arve kasutatakse ka mujal, näiteks maapinna kõrguse mõõtmisel alates merepinnast. Positiivsete ja negatiivsete arvudega saab näidata sissetulekut ja väljaminekut, kasumit ja võlga jne. Positiivseid ja negatiivseid arve saab kujutada arvteljel.

arvtelg

Teemaga seotud mõisteid: arvtelg, koordinaattasand, ratsionaalarvud, mõõtmine, suurus.