Nelinurk

Joonisel on nelinurk ABCD.

Nelinurk on hulknurk, millel on on neli külge, neli tippu ja neli nurka.

Nelinurgad on ka ristkülik (joonisel EFGH) ja ruut (joonisel IJKL).

nelinurk
nelinurk (ristkülik) nelinurk (ruut)

Teemaga seotud mõisteid: ruut, ristkülik, hulknurk.