Nurgapoolitaja

Nurgapoolitaja on kiir, mis lähtub nurga tipust ja poolitab antud nurga.

Nurgapoolitaja iga punkt on nurga mõlemast haarast ühel ja samal kaugusel.

nurgapoolitaja

Kuidas joonestada nurgapoolitajat?


Teemaga seotud mõisteid: nurk, kiir.