Nurk

Nurga moodustavad kaks ühest ja samast punktist väljuvat kiirt
koos tasandi osaga, mis jääb nende kiirte vahele
.

Joonisel on kujutatud nurk AOB. Kiirte alguspunkt O on nurga tipp. Kiiri OA ja OB nimetatakse haaradeks.

Punkt O on nurga tipp, tipust väljuvad haarad OA ja OB.
Vaadeldavat nurka märgitakse kaarega nurga sees.

nurk

Nurka märgitakse lühidalt AOB või lihtsalt O. Täht, mis tähistab nurga tippu, kirjutatakse nurga keskele.

Nurga tähistamiseks kasutatakse vahel ka kreeka tähestiku väiketähti alfa, beeta ja gamma.

Näiteid nurkadest.


Teemaga seotud mõisteid: geomeetrilised kujundid, nurkade liigitamine.