Nurkade võrdlemine

Kahe nurga võrdlemiseks tuleb üks nurk paigutada teise peale nii, et nende tipud ja ühed haarad ühtivad. Seejärel tuleb vaadata, kuhu langeb pealmise nurga teine haar. Vastavalt sellele saab määrata, kumb nurkadest on suurem, kumb väiksem või on nad võrdsed. Nurga suurus ei olene nurga haarade pikkusest.

Nurkade võrdlemisel võib esineda kolm võimalust.

 1. Teine haar langeb nurga sisse.

  Näide.

  Võrdleme nurki AOB ja CDE. Vaata nurkade võrdlemist.
  AOB > CDE
  nurgad
 2. Teine haar langeb väljapoole nurka.

  Näide.

  Võrdleme nurki AOB ja EFG. Vaata nurkade võrdlemist.
  AOB < EFG
  nurgad
 3. Teine haar langeb alumise nurga teise haara peale.

  Näide.

  Võrdleme nurki AOB ja LMN. Vaata nurkade võrdlemist.
  AOB = LMN
  nurgad

Teemaga seotud mõisteid: nurk.