Nürinurkne kolmnurk

Nürinurkne on kolmnurk, mille üks nurk on nürinurk,
s.o suurem kui 90°
. Kolmnurga ABC üks nurk on nürinurk.
nürinurkne kolmnurk

90º 180º. Need on nürinurksed kolmnurgad.

nürinurksed kolmnurgad

Teemaga seotud mõisteid: kolmnurk, kolmnurkade liigitamine, nurk, nurkade liigitamine.