Ordinaat

Ordinaattelg on üks tasandil asuva koordinaatteljestiku kahest ristuvast arvteljest.

Telge, mis joonestatakse vertikaalsena, positiivse suunaga alt üles, nimetatakse ordinaatteljeks ehk y-teljeks ja tema koordinaate ordinaatideks.

Punkti ordinaat näitab, kui kaugel asub punkt x-teljest.


Teemaga seotud mõisteid: koordinaattasand, abstsiss.