Osamäär

Osamäär näitab, kui suur osa tervikust tuleb leida või kui suur osa arvust on antud.
Osamäär võib olla esitatud hariliku murruna, kümnendmurruna või protsentides.

osamäär = osa : tervik

Näide 1.
Kui suure osa moodustab arv 12 arvust 24?
12 : 24 = 0,5
Vastus. Osamäär on 0,5.

Näide 2.
Kui suure osa moodustab arv 9 arvust 12?

Vastus. Osamäär on .

Osa leidmiseks arvust tuleb antud arv korrutada osamääraga.

Näide 3.
Leiame 0,5 osa arvust 24.
0,5 . 24 = 12
Vastus. 0,5 osa arvust 24 on 12.

Näide 4.
Leiame osa arvust 12.

Vastus. osa arvust 12 on 9.


Teemaga seotud mõisteid: osa leidmine arvust, terviku leidmine.