Paaritu arv

Paaritud arvud on arvud, mille üheliste number on 1, 3, 5, 7 või 9.

Paaritud arvud on näiteks:
49,
29 583 775,
62 963 921 291.


Teemaga seotud mõisteid: paarisarv, arv ja number.