Protsentarvutus

Protsentülesannete lahendamine.
1) Ülesanne tuleb tähelepanelikult läbi lugeda ja selgitada, mis on ülesandes antud ja mida tuleb leida.
2) Parema ülevaate saamiseks ülesande andmete ja otsitava vahelistest seostest on soovitatav koostada teksti põhjal joonis. Pea meeles, et 1 tervik on 100%.
3) Seejärel tuleb koostada lahendusplaan ja ülesanne lahendada.

Järgnevad näited on erinevate protsentülesannete lahendamise võimalustest.