Osa leidmine

Näide 1.

Ülesanne.
Arvutame 5% 20 sentimeetrist.

Ülesande lahendamiseks on mitu võimalust.

I lahendus
Lahendame ülesande 1% kaudu kahe tehtega. Leiame 20 sentimeetrist enne 1% ja siis 5%.
       II lahendus
Leiame osa osamääraga korrutamise teel.
Selleks on kaks võimalust. Protsentides antud osamäära võib teisendada harilikuks murruks (A) või kümnendmurruks (B).
      
1) Selleks, et leida 20 sentimeetrist 5%, arvutame esmalt 1%, seega , mis on 20 sentimeetrist (tervikust) 100 korda väiksem:

    20 cm : 100 = 0,2 cm.

2) 5% 20 sentimeetrist on 5 korda suurem kui 1% 20 sentimeetrist, seega 5% on:

    5 · 0,2 cm = 1 cm.
       A.
Teisendame protsentides antud osamäära harilikuks murruks ja korrutame antud arvu osamääraga:
    

B.
Teisendame protsentides antud osamäära kümnendmurruks ja korrutame antud arvu osamääraga:

    5% = 0,05;

    0,05 · 20 cm = 1 cm.

Vastus. 5% 20 sentimeetrist on 1 sentimeeter.

Näide 2.

Ülesanne

Kui palju maksab kingapaar odaval väljamüügil, kui enne maksis see 250 kr ja hinda alandati 24%?

Antud on vana hind 250 krooni. Uus hind moodustab osa vanast hinnast. Seega on meil küsimusele vastamiseks vaja leida osa tervikust. Järgnevad on kaks võimalikku lahendust.

I lahendus        II lahendus
Teeme joonise.
       Teeme joonise.
1) Mitu krooni alandati hinda?
    24% = 0,24
    Leiame 24% 250-st:
    0,24 · 250 = 60 (kr)
2) Kui palju maksab nüüd kingapaar?
    250 – 60 = 190 (kr)
       1) Mitu protsenti moodustab uus hind vanast hinnast?
    100% – 24% = 76%
    76% = 0,76
2) Milline on kingapaari uus hind?
    Leiame 76% 250-st:
    0,76 · 250 = 190 (kr)

Vastus. Odaval väljamüügil maksab kingapaar 190 krooni.


Teemaga seotud mõisteid: osa leidmine arvust.