Arvuta otstarbekalt

Peastarvutamisel lahendatakse protsentülesanne tavaliselt kahe tehtega,
kirjalikul arvutamisel avaldatakse protsendid tavaliselt hariliku murruna ning
taskuarvutiga arvutamisel avaldatakse protsendid tavaliselt kümnendmurruna.

1. Leiame 15% 300-st.

Peast Hariliku murruna Kümnendmurruna
1% on 300 : 100 = 3
15% on 15 · 3 = 45
15% = 15/100
15/100 · 300 = 45
15% = 0,15
0,15 · 300 = 45

2. Leiame arvu, millest 18% on 36.

Peast Hariliku murruna Kümnendmurruna
1% on 36 : 18 = 2
100% on 100 · 2 = 200
18% = 18/100
36 : 18/100 = 200
18% = 0,18
36 : 0,18 = 200

Arvu suurendamisest ja vähendamisest mingi protsendi võrra.

10% = 0,1