Erinevate protsentülesannete lahendamise võimalusi

Mida leian? Kuidas leian? Näide
Leian p% arvust a. Esitan protsendi
kümnendmurruna ja
korrutan.
Leian 5% arvust 350.
5% = 0,05
0,05 · 350 = 17,5
Leian arvu, millest p% on a. Esitan protsendi
kümnendmurruna ja
jagan
Leian arvu, millest 5% on 17,5.
5% = 0,05

17,5 : 0,05 = 350

Leian, mitu protsenti moodustab
arv a arvust b.
Jagan  ja
korrutan 100%-ga.
Leian, mitu protsenti moodustab 17,5 arvust 350.

17,5 : 350 · 100% = 5%

Leian, mitu protsenti on
arv a suurem kui arv b.
Lahutan
(leian arvude vahe),
jagan ja
korrutan 100%-ga.
Leian, mitu protsenti on
arv 500 suurem kui arv 50.

(500 - 50) : 50 · 100% = 900%

Leian, mitu protsenti on
arv b väiksem kui arv a.
Lahutan
(leian arvude vahe),
jagan ja
korrutan 100%-ga.
Leian, mitu protsenti on
arv 50 väiksem kui arv 500.

(500 - 50) : 500 · 100% = 90%

Suurendan arvu a p%. Korrutan ja 
liidan.
Suurendan arvu 50 10% võrra.

50 + 50 · 0,1 = 55

Vähendan arvu a p%. Korrutan ja
lahutan.
Vähendan arvu 50 10% võrra.

50 - 50 · 0,1 = 45