Püramiid

Korrapärase püramiidi põhi on korrapärane hulknurk, külgservad on võrdsed ning külgtahud on võrdsed võrdhaarsed kolmnurgad.

Joonisel on korrapärane püramiid, mille põhjaks on ruut.
Püramiidi tipp on S,
põhi on ruut ABCD,
külgtahud on ABS, BCS, CDS, ja ADS,
külgservad on AS, BS, CS, DS,
põhiservad on AB, BC, CD ja AD
kõrgus on SO.


Teemaga seotud mõisteid: hulknurk, võrdhaarne kolmnurk, ruut.