Püstprisma

Prisma on ruumiline kujund ehk keha, millel on kaks põhitahku, mis on omavahel võrdsed ja asuvad paralleelsetel tasanditel. Põhitahke ühendavad külgtahud.

Püstprisma külgtahud on ristkülikud. Külgtahkude arv oleneb sellest, kui palju külgi on põhitahuks oleval hulknurgal.

Kui püstprisma põhjaks on kolmnurk, siis nimetatakse prismat kolmnurkseks püstprismaks, kui põhjaks on nelinurk, siis nelinurkseks püstprismaks jne. Ka risttahukad (sh kuubid) on nelinurksed püstprismad.

püstprismad

Teemaga seotud mõisteid: geomeetrilised kujundid, kolmnurk, nelinurk, ristkülik, kuup, risttahukas.