Ratsionaalarvud

Kuuel esimesel kooliaastal tutvutakse erinevate ratsionaalarvudega.

Joonisel on näited erinevatest ratsionaalarvudest. Ratsionaalarvude seast leiame erinevaid arve:
naturaalarvud,
täisarvud (sh positiivsed täisarvud, negatiivsed täisarvud ja null),
murdarvud (sh positiivsed murdarvud ja negatiivsed murdarvud).
Murdarvud on harilikud murrud või kümnendmurrud.

Täisarvud ja murdarvud koos moodustavad ratsionaalarvud, eristame positiivseid arve ja negatiivseid arve.

Teemaga seotud mõisteid: arv ja number.