Ringjoon

ringjoon

Ringjoone kõik punktid asuvad ühel ja samal tasandil ning on ringjoone keskpunktist võrdsel kaugusel.

Ühendades ringjoone keskpunkti O ja ringjoone punkti A, saame ringjoone raadiuse (r).


Teemaga seotud mõisteid: ring, ringjoone pikkus.