Ringjoone pikkus

ringjoon      

Ringjoone pikkuse saab arvutada valemiga

C = 2 · · r

C - ringjoone pikkus
= 3,14159265358973238462643383… 3,14
r - raadius

ringjoone pikkus 2 · 3,14 · raadius

Näide.
Arvutame ringjoone pikkuse, kui ringi raadius on 5 cm.

C 2 · 3,14 · 5 = 31,4 (cm)
Vastus. Ringjoone pikkus on 31,4 cm.


Teemaga seotud mõisteid: ring, ringjoon.