Ristküliku pindala

ristkülik      

Pindala suurus näitab, mitu ühikruutu katab kujundi.

S = ab
S - ristküliku pindala
a - ristküliku pikkus
b - ristküliku laius

pindala = pikkus · laius

Näide.
Leiame ristküliku pindala, kui ristküliku pikkus on 5 cm ja laius on 3 cm.
S = 5 · 3 = 15 (cm2)
Vastus. Ristküliku pindala on 15 cm2.


Teemaga seotud mõisteid: ristkülik.