Ristsirge

Ristsirged ehk ristuvad sirged on kaks lõikuvat sirget, mis lõikumisel moodustavad täisnurga.

Joonestame antud sirgele ristsirge

  1. läbi antud punkti O, mis asetseb antud sirgel t;
  2. läbi antud punkti O, mis asetseb väljaspool antud sirget t.

ristsirge

Teemaga seotud mõisteid: sirge, keskristsirge.