Risttahuka pinnalaotus

risttahuka pinnalaotus

Kuidas saadakse pinnalaotus?


Teemaga seotud mõisteid: risttahukas, risttahuka pindala, ristkülik.