Risttahuka ruumala

risttahukas      

Ruumala suurus näitab, mitu ühikkuupi täidavad kujundi.

V = a · b · c
V - risttahuka ruumala
a - risttahuka pikkus
b - risttahuka laius
c - risttahuka kõrgus

ruumala = pikkus · laius · kõrgus

Näide.
Leiame risttahuka ruumala, kui risttahuka mõõdud on järgmised:
pikkus a = 5 cm, laius b = 3 cm ja kõrgus c = 2 cm.
V = 5 · 3 · 2 = 30 (cm3)
Vastus. Risttahuka ruumala on 30 cm3.


Teemaga seotud mõisteid: risttahukas, kuup, ristkülik, ruumalaühikud.