Rooma numbrid

Arvud märgitakse üles numbritega.

On olemas erinevaid arvusüsteeme, milles kasutatakse erinevaid numbreid. Meil on peamiselt kasutusel arvude kümnendsüsteem, milles kasutame araabia numbreid: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vahel kasutatakse arvude kirjutamisel rooma numbreid. Rooma numbrites kasutatakse numbrimärkidena suurtähti I, V, X, L, C, D ja M. Erinevalt kümnendsüsteemist, mida nimetatakse positsiooniliseks arvusüsteemiks, rajaneb siinne arvusüsteem liitmispõhimõttel.

Araabia numbrid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 500 1000
Rooma numbrid I II III IV V VI VII VIII IX X XV XX XXX XL L LX LXX LXXX XC C D M

Vaata, kuidas märkida rooma numbritega teisi arve?


Teemaga seotud mõisteid: arv ja number, arvude kümnendsüsteem, araabia numbrid.