Ruumalaühikud

Ruumala mõõtmisel on meil põhiühik kuupmeeter, tähis m3.
Mahu mõõtmisel kasutatakse sageli ka mõõtühikut liiter, tähis l. 1 liiter = 1 kuupdetsimeeter.

Sageli kasutatavaid ruumalaühikuid.

Nimetus

Tähis

Seos põhiühikuga m3

kuupmillimeeter

mm3

1 m3 = 1 000 000 000 mm3

kuupsentimeeter

cm3

1 m3 = 1 000 000 cm3

kuupdetsimeeter

dm3

1 m3 = 1000 dm3

kuupmeeter

m3

1 m3 = 1 m3

Kuupkilomeeter

km3

1 km3 = 1 000 000 000 m3

Pea meeles!

1 m3 = 1000 dm3

1 dm3 = 1000 cm3

1 cm3 = 1000 mm3


Teemaga seotud mõisteid: liiter, mõõtmine, eesliited.