Sajand

Sada aastat on sajand.
Sajandeid saame kujutada arvkiirel.
Tuhat aastat moodustavad millenniumi.


Teemaga seotud mõisteid: ajamõõdud, arvkiir.