Segaarv

Segaarv koosneb täisosast ja murdosast.

Näide 1.

segaarv = täisarv + lihtmurd

Segaarvu saab teisendada liigmurruks. Selleks tuleb täisosa korrutada murru nimetajaga ja liita murru lugejale.

Näide 2.


Teemaga seotud mõisteid: harilikud murrud, liigmurd, lihtmurd.