Sekund

Kõige kiiremini vahetuvad kellal sekundid.

Sekund on aja mõõtmisel põhiühik.

Sekundi tähis on s.

60 sekundit on kokku 1 minut.

60 minutit on kokku 1 tund

Ühes tunnis on 3600 sekundit.

Siia vajutades näed kellal sekundite kaupa ühe minuti möödumist.


Teemaga seotud mõisteid: aeg, ajamõõdud.