Sirglõik ehk lõik

sirglõik ehk lõik

Kui kaks punkti ühendada sirge joonega, saame sirglõigu. Sirglõiku nimetatakse sageli ka lihtsalt lõiguks.

Sirglõiku tähistatakse kas otspunktide märkimisega AB või ühe tähega a.

Joonisel kujutatud sirglõike loetakse: „Lõik AB ja lõik a.”

Sirglõigu pikkust märgitakse järgmiselt: AB = 4 cm või a = 5 cm.


Teemaga seotud mõisteid: punkt, sirge, geomeetrilised kujundid.